WERSJA MOBILNA

ZPUH Skrawmet
Leszek Cebula

E-mail:
biuro@skrawmet.eu
Telefon:
(32) 221 06 08
Fax:
(32) 221 06 08
English:
english@skrawmet.eu
(32) 221 32 46 (32) 221 06 08 (32) 326 38 70 (32) 326 38 71 biuro@skrawmet.eu

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

zawierająca obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, politykę cookie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe na potrzeby realizowanych usług jest ZPUH SKRAWMET Leszek Cebula ul. Kosów 11 42 – 180 Orzesze NIP: 635 000 54 49, REGON: 271 568 680

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pod adresem e-mai:l Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: ZPUH SKRAWMET Leszek Cebula ul. Kosów 11 42 – 180 Orzesze
z dopiskiem RODO.

 

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON

 Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 - spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów z naszymi klientami oraz wynikających z obowiązków prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

 - kontaktowania się z Państwem w celu realizacji naszych usług produkcyjno - handlowych, a także w zakresie marketingu, w tym również marketingu bezpośredniego, ponieważ przetwarzanie jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na naszych portalach, stronie internetowej i/lub podczas zawierania umowy, a także jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

 - ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług produkcyjno - handlowych w ramach zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

 - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

 Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych

CZY PAŃSTWO MUSICIE PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w zakresie usług produkcyjno - handlowych.

 Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 

- nasze firmy z grupy kapitałowej SKRAWMET,

 

- firmy świadczące dla nas usługi w zakresie kadrowo - księgowym oraz podatkowym;

 

- firmy świadczące dla nas obsługę IT;

 

- ZUS, Urząd Skarbowy, PIP i inne Instytucje Państwowe, Sądy, organy ścigania upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 

- podmioty świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne lub telekomunikacyjne;

 

- podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego i windykacyjne.

 

 

 

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

 

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Wasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych; Wasze dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Wasze nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

 

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

PRAWO DO SPRZECIWU

 

Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

 

- przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście,

 

- Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez okres 5 lat obrotowych, sześć lat kalendarzowych.

 Ponadto dane będą przechowywane w celu:

 - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń oraz umów,

 - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 - zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

COOKIES

 

Nasza strona jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 - są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

 - umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony;

 - nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.

 

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili możecie:

 - usunąć pliki cookies;

 - blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

W naszej firmie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 

  • zapamiętywania informacji o Państwa sesji,

  • statystycznym,

  • udostępniania funkcji strony.

 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy każdej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziecie Państwo na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używacie: